Politie PZ-Vlas

Politieraad

De politieraad vergadert een achttal keer per jaar.

Van elke zitting wordt een verslag - de notulen - opgemaakt. Dit verslag wordt in de eerstvolgende zitting goedgekeurd.

De agenda van elke zitting wordt vastgelegd door het politiecollege.

Hieronder vind je - na de goedkeuring - de verslagen van de politieraad of zodra beschikbaar de agenda en de memorie van toelichting van de eerstvolgende zitting.

Alle documenten zijn raadpleegbaar in PDF.

Zittingen van de politieraad in 2019

Datum zitting 

 Verslag* van de zitting  

25 februari 2019

verslag

25 maart 2019     

verslag

29 april 2019

agenda en memo

24 juni 2019

agenda en memo

23 september 2019

18 oktober 2019

25 november 2019

 

Zittingen van de politieraad in 2018 

Datum zitting 

 Verslag* van de zitting  

29 januari 2018

verslag

26 maart 2018      

verslag

23 april 2018

verslag

25 juni 2018

verslag

24 september 2018

verslag

22 oktober 2018

verslag

26 november 2018

verslag

 

 

* Zolang het verslag niet goedgekeurd werd, wordt de agenda en de memorie van toelichting vermeld.

Naar boven