Politie PZ-Vlas

Basisnota

Krachtens art 44 WGP behoort het tot de opdrachten van de korpschef om zijn korps op de best mogelijke wijze te organiseren.

De organisatie en werking van het politiekorps van de PZ Vlas is het voorwerp van de basisnota.

Op 1 januari 2007 is de vierde versie verschenen. Dit beleidsdocument is hier te consulteren.