Politie PZ-Vlas

Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017

Op 20 december 2013 werd het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 voor de politiezone Vlas goedgekeurd door de zonale veiligheidsraad.

In dit plan worden de doelstellingen voor de komende 4 jaar uitgetekend. Uitgangspunten waren het criminaliteitsbeeld, het beeld van de verkeersveiligheid maar vooral het resultaat van de buurtbevraging 2011. 

De doelstellingen van het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 werden op drie sporen uitgebouwd:

  • de reguliere of dagdagelijkse operationele werking in al haar facetten
  • de interne werking of sturende en ondersteunde processen die deze werking mogelijk maken
  • de prioriteiten of de projectmatige werking rond specifieke fenomenen in het domein van de criminaliteit, verkeersveiligheid en overlast

Het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 werd goedgekeurd door de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie.

Bekijk hier het volledig zonaal veiligheidsplan 2014-2017  in pdf-formaat (5 MB).

Naar boven