Politiecollege

Het politiecollege vergadert in principe de tweede en vierde vrijdag van elke maand. Die vergaderingen zijn niet openbaar. Vandaar dat de notulen niet gepubliceerd worden.  

Hieronder vindt u wel de agendapunten die in het politiecollege, op voorstel van de korpschef, besproken worden.

Zittingen van het politiecollege 2018

Datum zitting

agenda van de zitting

12 januari 2018       

agenda

26 januari 2018   

agenda

9 februari 2018    

agenda

23 februari 2018    

agenda

9 maart 2018        

agenda

23 maart 2018       

agenda

6 april 2018           

agenda

20 april 2018         

agenda

4 mei 2018          

agenda

25 mei 2018         

agenda

8 juni 2018           

agenda

22 juni 2018

agenda

13 juli 2018

agenda

24 augustus 2018

agenda

7 september 2018

agenda

24 september 2018

agenda

5 oktober 2018

agenda

19 oktober 2018

9 november 2018

23 november 2018

14 december 2018

Zittingen van het politiecollege 2017

 

Datum zitting

agenda van de zitting

13 januari 2017

agenda

27 januari 2017

agenda

10 februari 2017

agenda

24 februari 2017

agenda

10 maart 2017

agenda

24 maart 2017

agenda

7 april 2017

agenda

21 april 2017

agenda

5 mei 2017

agenda

19 mei 2017

agenda

23 mei 2017

agenda

9 juni 2017

agenda

19 juni 2017

agenda

23 juni 2017

agenda

13 juli 2017

agenda

25 augustus 2017

agenda

8 september 2017

agenda

22 september 2017

agenda

5 oktober 2017

agenda

20 oktober 2017

agenda

14 november 2017

agenda

24 november 2017

agenda

15 december 2017

agenda

 

 

 

Naar boven

Korps

Beleid

Diensten

Extra

E-loket

Contact