Politie PZ-Vlas

Politiecollege

Het politiecollege vergadert in principe de tweede en vierde vrijdag van elke maand. Die vergaderingen zijn niet openbaar. Vandaar dat de notulen niet gepubliceerd worden.  

Hieronder vindt u wel de agendapunten die in het politiecollege, op voorstel van de korpschef, besproken worden.

Zittingen van het politiecollege 2019

Datum zitting

agenda van de zitting

11 januari 2019       

agenda

25 januari 2019

agenda

8 februari 2019 

agenda

22 februari 2019    

agenda

8 maart 2019        

agenda

22 maart 2019       

agenda

10 april 2019           

agenda

26 april 2019         

agenda

10 mei 2019         

agenda

24 mei 2019         

agenda

7 juni 2019           

agenda

21 juni 2019

12 juli 2019

23 augustus 2019

6 september 2019

20 september 2019

4 oktober 2019

18 oktober 2019

8 november 2019

22 november 2019

13 december 2019

 

Zittingen  van het politiecollege 2018 

Datum zitting

agenda van de zitting

12 januari 2018       

agenda

26 januari 2018   

agenda

9 februari 2018    

agenda

23 februari 2018    

agenda

9 maart 2018        

agenda

23 maart 2018       

agenda

6 april 2018           

agenda

20 april 2018         

agenda

4 mei 2018          

agenda

25 mei 2018         

agenda

8 juni 2018           

agenda

22 juni 2018

agenda

13 juli 2018

agenda

24 augustus 2018

agenda

7 september 2018

agenda

24 september 2018

agenda

5 oktober 2018

agenda

19 oktober 2018

agenda

9 november 2018

agenda

23 november 2018

agenda

14 december 2018

agenda

 

 

 

Naar boven