Bulletin van vraag & antwoord

Artikel 36 van het huishoudelijk reglement van de politieraad voorziet dat elk lid, buiten de zitting van de raad, schriftelijke vragen kan stellen aan het politiecollege.

De vragen worden respectievelijk schriftelijk of via e-mail beantwoord aan de vragensteller binnen de vier weken na de datum waarop ze zijn ingekomen.

Vraag en antwoord kunnen geconsulteerd worden door op het onderwerp hieronder te klikken.

Datum

Politieraadslid

Onderwerp

1 november 2018

Pieter Soens

digitaal loket

1 november 2018

Pieter Soens

veiligheid fietsers

23 oktober 2017

Pieter Soens

digitaal loket

10 mei 2017

Patrick Jolie

evaluatie CIWES

antwoord evaluatie CIWES

18 april 2017

Carol Leleu

fietsdiefstallen te Kortrijk

23 november 2016

Steve Vanneste

blauw op straat en ANPR

23 november 2016

Pieter Soens

fietsdiefstallen aan KVK

23 november 2016

Pieter Soens

snelheidscontroles zone 30

8 juli 2015

Pieter Soens

gebruik van de wielklem

22 december 2014

Pieter Soens

controles drugs in het verkeer

14 oktober 2014

Steve Vanneste

blauw op straat

3 juni 2014

Maarten Seynaeve

parkeerovertredingen

2011

2012

2013

2014

13 januari 2014

Maarten Seynaeve

politiekosten voetbal

5 maart 2013 

 

 

Steve Vanneste

 

 

grenscriminaliteit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven

Korps

Beleid

Diensten

Extra

E-loket

Contact