Politieraad

De politieraad vergadert een achttal keer per jaar.

Van elke zitting wordt een verslag - de notulen - opgemaakt. Dit verslag wordt in de eerstvolgende zitting goedgekeurd.

De agenda van elke zitting wordt vastgelegd door het politiecollege.

Hieronder vind je - na de goedkeuring - de verslagen van de politieraad of zodra beschikbaar de agenda en de memorie van toelichting van de eerstvolgende zitting.

Alle documenten zijn raadpleegbaar in PDF.

Zittingen van de politieraad in 2018

Datum zitting 

 Verslag* van de zitting  

29 januari 2018

verslag

26 maart 2018      

verslag

23 april 2018

verslag

25 juni 2018

verslag

24 september 2018

verslag

22 oktober 2018

agenda en memo

26 november 2018

agenda en memo

 

Zittingen van de politieraad in 2017 

Datum zitting 

 Verslag* van de zitting  

30 januari 2017

verslag

27 maart 2017

verslag

26 april 2017

verslag

26 juni 2017

verslag

25 september 2017

verslag

23 oktober 2017

verslag

27 november 2017

verslag

 

 

* Zolang het verslag niet goedgekeurd werd, wordt de agenda en de memorie van toelichting vermeld.

Naar boven

Korps

Beleid

Diensten

Extra

E-loket

Contact