Politie PZ-Vlas

Medewerkers

 

 

De personeelsformatie van de lokale politie Vlas werd in de politieraad van 23/10/2003 vastgelegd op 271 leden operationeel kader (CorOps) en 41 leden administratief en logistiek kader (CALog). Onderstaande tabellen geeft een overzicht van de personeelsformatie en huidige invulling in leden en voltijdse equivalenten (VTE) (cijfers juli 2018). 

CorOps

Formatie

Aantal leden 

Officierenkader
(Hoofd)Commissaris

4 + 16

13

Middenkader
Hoofdinspecteur

58

49

Basiskader
Inspecteur

182

175

Hulpkader
Agent van politie

11

11

Totaal

271

248

   

CALog

Formatie

Aantal leden

Niveau A
Adviseur

6

6

Niveau B
Consulent e.a.

8

7

Niveau C
Assistent e.a

20

24

Niveau D
Bediende/Arbeider

7

13

Totaal

41

50

 

Voor meer informatie over de nakende aanwervingen bij de Lokale Politie Vlas, klik hier.