Politie PZ-Vlas

Nieuws

24-06-2019

Zwemverbod in vijvers, kanalen, waterbekkens ...

In deze heel warme periode zoeken jongeren vaak afkoeling en ontspanning door te gaan zwemmen. Steeds meer gebeurt dit niet in het zwembad maar in verboden en soms verraderlijke vijvers, spaarbekkens en kanalen.

Naast zwemmen, baden of duiken gaan kinderen en jongeren ook het water op met gammele bootjes en zelfgemaakte vlotten. Dat kan voor levensgevaarlijke situaties zorgen. Hieruit blijkt dat niet iedereen op de hoogte is van het politiereglement hierover.

In artikel 157 van het Algemeen Politiereglement staat opgenomen:

Het is verboden te baden in rivieren, kanalen, vijvers, bekkens, fonteinen gelegen in openbare ruimten of deze te bevuilen of er dieren in te laten baden of te wassen. Het zwemverbod geldt niet op plaatsen waar dit expliciet is toegelaten. 

De lokale politie Vlas wil (potentiĆ«le) overtreders waarschuwen, informeren en op hun plichten wijzen om herhaling te voorkomen. Het zwemmen, baden of op het water gaan met een vlot of bootje op bevaarbare waterlopen en diepe vijvers is sowieso een gevaarlijke onderneming. 

Jaarlijks verdrinken er mensen tijdens de zomermaanden. Mogelijke redenen waardoor men in de problemen kan komen in het water:

  • geen rekening houden met mogelijke onderstroming;
  • kans op onderkoeling doordat zwemmers in dieper water komen;
  • als te weinig geoefende zwemmer in woelig water zwemmen, veroorzaak door passerende boten die voor een aanzuigeffect zorgen;
  • te veel risico's nemen door bijvoorbeeld groepsdruk, alcohol, drugs ...

Opgelet, ook zwemmende honden lopen gevaar.