Politie PZ-Vlas

Nieuws

10-04-2019

Er is ingebroken! Wat nu gedaan?

Niettegenstaande er een duidelijk dalende trend in het aantal inbraken in ons land, worden toch nog heel wat mensen het slachtoffer van inbrekers. Voor veel slachtoffers is dit vaak een ingrijpende gebeurtenis, zowel op materieel als psychologisch vlak.

De brochure ‘Wat te doen na een inbraak’ helpt je doorheen de te ondernemen acties en geeft je nuttige tips om het risico op inbraak te verminderen.

Meer info is beschikbaar op:

www.besafe.be/nl/nieuws/wat-te-doen-na-een-inbraak-gids-voor-slachtoffers

Bekijk nu reeds deze brochure en onderneem preventieacties. Beter voorkomen dan te moeten genezen. Vraag een gratis inbraakadvies aan bij via het commissariaat in Kortrijk, bij de lokale politiepost in Kuurne of Lendelede of via de BIN werking.