Politie PZ-Vlas

Nieuws

30-11-2018

Controleacties tegen problematiek van mensensmokkel en transmigratie

26 treinen richting Frankrijk gecontroleerd in het station van Kortrijk

Op donderdag 29 november, van 13.00 uur tot 20.00 uur, voerden de politiezones VLAS en MIRA, met steun van de federale spoorwegpolitie en Securail , een gezamenlijke controleactie uit.

Een dergelijke politieactie heeft zowel een preventief, ontradend als repressief karakter en is gericht tegen de problematiek van transmigratie, mensensmokkel, illegale criminaliteit, grenscriminaliteit en -overlast in het algemeen.

De actie spitste zich volledig toe op het NMBS-station van Kortrijk en verliep in nauwe samenwerking met de stationschef. Daarbij werden vooral de treinen vanuit Brussel richting Rijsel gecontroleerd.


Belangrijkste resultaten van de actie

  • in totaal werden 26 treinen gecontroleerd
  • 41 personen werden grondig gescreend en gecontroleerd
  • 6 daarvan bleken illegaal in ons land te verblijven. Zij werden opgepakt en ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken
  • er werden geen transmigranten aangetroffen
  • 1 persoon die gekend is voor diefstal, onder meer uit offerblokken, werd betrapt met materiaal om dergelijke diefstallen te plegen
  • 1 persoon gaf een valse naam op, tegen hem werd een PV wegens valse naamdracht opgesteld

Gezamenlijke controles werken versterkend

Politiezone Vlas: “Samen met de collega’s van de PZ MIRA en de federale politie willen wij met deze gezamenlijke inspanning tonen dat mensensmokkel en transmigratie ook in deze regio aangepakt en in kaart gebracht wordt. De problematiek gaat niet zelden gepaard met de nodige inbreuken, criminaliteit en overlast, dit ten koste van onder meer treinbegeleiders en –reizigers … Het is in ieders belang dat wij als politiediensten samen waakzaam zijn om deze problematiek te blijven beheersen.”