Nieuws

07-12-2018

PZ Vlas organiseert infoavond over de 8 nieuwe vacatures voor leden van de geïntegreerde politie

Op maandag 17 december 2018, om 18.00 uur, is er in het nieuw politiecommissariaat, gelegen in de Minister De Taeyelaan 9 in Kortrijk een infoavond waarbij uitgebreid ingegaan wordt op de inhoud van 8 vacatures in de politiezone Vlas.

Belangrijk: deze jobavond is enkel bedoeld voor leden van de lokale of federale politie.

Aan geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd om zich vooraf in te schrijven bij de Personeelsafdeling via list.pz.vlas.prs@police.belgium.eu, met vermelding van de vacature(s) waarvoor zij interesse hebben.

Overzicht van de vacatures - Mobiliteit 2018-05:

  • 1 plaats hoofdinspecteur of inspecteur binnen de afdeling Informatiebeheer;

  • 2 plaatsen hoofdinspecteur binnen de afdeling Interventie, teams;

  • 1 plaats hoofdinspecteur binnen de afdeling Wijkwerking, team wijk Kortrijk;

  • 1 plaats inspecteur binnen de afdeling Interventie, teams;

  • 1 plaats inspecteur binnen de afdeling Interventie, team dispatching;

  • 1 plaats inspecteur binnen de afdeling Wijkwerking, team wijk Kortrijk;
  • 1 plaats inspecteur binnen de afdeling Mobiliteit, team motorrijder.


Politiezone Vlas: “Al onze afdelingshoofden zijn op maandagavond 17 december aanwezig om de kandidaten meer tekst en uitleg te geven over de inhoud van deze vacatures. Onze politiezone wil de juiste man of vrouw op de juiste plaats en doet daarom deze extra inspanning. Zo’n informele avond kan meteen een goede basis vormen voor latere selectiegesprekken. Wij geloven dan ook sterk in de meerwaarde ervan.”

De kandidaturen kunnen via de huidige politiezone of –dienst ingediend worden t.e.m. vrijdag 28 december 2018.

Korps

Beleid

Diensten

Extra

E-loket

Contact