Politie PZ-Vlas

Organogram

Nieuw organogram op 1 oktober 2017

Op maandag 26 september 2017 keurde de politieraad het nieuw organogram van de politiezone Vlas goed, het trad in werking op 1 oktober 2017.

Het nieuwe organogram met de nieuwe structuur werden bewust heel eenvoudig gehouden:   

 • BOVENAAN: 7 operationele afdelingen verspreid over 3 domeinen:
  1. Domein Leefbaarheid met daarbinnen de afdelingen:
   • Wijkwerking (WYK)
   • Sociale Politie (SPL)
  2. Domein Verkeersveiligheid en Events met daarbinnen de afdelingen:
   • Mobiliteit (MOB)
   • Beleid Bestuurlijke Politie (BBP)
  3. Domein Veiligheid met daarbinnen de afdelingen:
   • Interventie (INT)
   • Gespecialiseerde Interventie (GNT)
   • Lokale Recherche (REC)
 • IN HET MIDDEN: de waarnemend korpschef (KC) Filip DEVRIENDT + de afdeling Beleidsondersteuning (BOS)
 • ONDERAAN: de ondersteunende afdelingen: Logistiek (LOG), Personeel (PRS) en Informatiebeheer (INB)