Politie PZ-Vlas

Organogram

Nieuw organogram op 1 oktober 2017

Op maandag 26 september 2017 keurde de politieraad het nieuw organogram van de politiezone Vlas goed en trad het in werking op 1 oktober 2017.

Het nieuwe organogram met de nieuwe structuur werden bewust heel eenvoudig gehouden:  

 

 • BOVENAAN: 7 operationele afdelingen verspreid over 3 domeinen:
  1. Domein Leefbaarheid met daarbinnen de afdelingen:
   • Wijkwerking (WYK);
   • Sociale Politie (SPL);
  2. Domein Verkeersveiligheid en Events met daarbinnen de afdelingen:
   • Mobiliteit (MOB);
   • Beleid Bestuurlijke Politie (BBP);
  3. Domein Veiligheid met daarbinnen de afdelingen:
   • Interventie (INT);
   • Gespecialiseerde Interventie (GNT);
   • Lokale Recherche (REC);
 • IN HET MIDDEN: de waarnemend korpschef (KC) Filip DEVRIENDT + de afdeling beleidsondersteuning (BOS); 
 • ONDERAAN: de ondersteunende afdelingen: Logistiek (LOG), Personeel (PRS) en Informatiebeheer (INB).