Politiecollege

Het politiecollege vergadert in principe de tweede en vierde vrijdag van elke maand. Die vergaderingen zijn niet openbaar. Vandaar dat de notulen niet gepubliceerd worden.  

Hieronder vindt u wel de agendapunten die in het politiecollege, op voorstel van de korpschef, besproken worden.

Zittingen van het politiecollege 2017

Datum zitting

agenda van de zitting

13 januari 2017

agenda

27 januari 2017

agenda

10 februari 2017

agenda

24 februari 2017

agenda

10 maart 2017

agenda

24 maart 2017

agenda

7 april 2017

agenda

21 april 2017

agenda

5 mei 2017

agenda

19 mei 2017

agenda

23 mei 2017

agenda

9 juni 2017

agenda

19 juni 2017

agenda

23 juni 2017

agenda

13 juli 2017

agenda

25 augustus 2017

agenda

8 september 2017

agenda

22 september 2017

agenda

5 oktober 2017

agenda

20 oktober 2017

agenda

14 november 2017

agenda

24 november 2017

agenda

15 december 2017

agenda

zittingen politiecollege 2018 

Datum zitting

agenda van de zitting

12 januari 2018       

agenda

26 januari 2018   

9 februari 2018    

23 februari 2018    

9 maart 2018        

23 maart 2018       

6 april 2018           

20 april 2018         

4 mei 2018          

25 mei 2018         

8 juni 2018           

22 juni 2018

13 juli 2018

24 augustus 2018

7 september 2018

21 september 2018

5 oktober 2018

19 oktober 2018

9 november 2018

23 november 2018

14 december 2018

 

 

Naar boven

Korps

Beleid

Diensten

Extra

E-loket

Contact