Politiecollege

Het politiecollege vergadert in principe de tweede en vierde vrijdag van elke maand. Die vergaderingen zijn niet openbaar. Vandaar dat de notulen niet gepubliceerd worden.  

Hieronder vindt u wel de agendapunten die in het politiecollege, op voorstel van de korpschef, besproken worden.

Zittingen van het politiecollege 2017

Datum zitting

agenda van de zitting

13 januari 2017

agenda

27 januari 2017

agenda

10 februari 2017

agenda

24 februari 2017

agenda

10 maart 2017

agenda

24 maart 2017

agenda

7 april 2017

agenda

21 april 2017

agenda

5 mei 2017

agenda

19 mei 2017

agenda

23 mei 2017

agenda

9 juni 2017

agenda

19 juni 2017

agenda

23 juni 2017

agenda

13 juli 2017

agenda

25 augustus 2017

agenda

8 september 2017

agenda

22 september 2017

6 oktober 2017

20 oktober 2017

9 november 2017

24 november 2017

15 december 2017

zittingen politiecollege 2016 

Datum zitting

agenda van de zitting

8 januari 2016       

agenda

22 januari 2016    

agenda

5 februari 2016     

agenda

19 februari 2016     

agenda

4 maart 2016        

agenda

18 maart 2016       

agenda

8 april 2016           

agenda

22 april 2016         

agenda

13 mei 2016          

agenda

24 mei 2016         

agenda

3 juni 2016           

agenda

17 juni 2016

agenda

8 juli 2016

agenda

15 juli 2016

agenda

26 augustus 2016

agenda

9 september 2016

agenda

23 september 2016

agenda

7 oktober 2016

agenda

21 oktober2016

agenda

15 november 2016

agenda

25 november 2016

agenda

16 december 2016

agenda

 

 

Naar boven

Korps

Beleid

Diensten

Extra

E-loket

Contact