Politieraad

De politieraad vergadert een tiental keer per jaar.

Van elke zitting wordt een verslag - de notulen - opgemaakt. Dit verslag wordt in de eerstvolgende zitting goedgekeurd.

De agenda van elke zitting wordt vastgelegd door het politiecollege.

Hieronder vind je - na de goedkeuring - de verslagen van de politieraad of zodra beschikbaar de agenda en de memorie van toelichting van de eerstvolgende zitting.

Alle documenten zijn raadpleegbaar in PDF.

Zittingen in 2017

Datum zitting 

 Verslag* van de zitting  

30 januari 2017

verslag

27 maart 2017

verslag

26 april 2017

verslag

26 juni 2017

agenda en memo

25 september 2017

agenda en memo

23 oktober 2017

27 november 2017

Zittingen in 2016 

Datum zitting 

 Verslag* van de zitting  

26 januari 2016

verslag

21 maart 2016      

verslag

25 april 2016

verslag

20 juni 2016

verslag

26 september 2016

verslag

24 oktober 2016

verslag

28 november 2016

verslag

 

 

 

* Zolang het verslag niet goedgekeurd werd, wordt de agenda en de memorie van toelichting vermeld.

Naar boven

Korps

Beleid

Diensten

Extra

E-loket

Contact