Nieuws

Op fietsuitstap met z'n twee of in een grote groep?

Mogen twee fietsers naast elkaar rijden? Wat als het om fietsers in groep gaat? Moeten zij op het fietspad rijden of mogen zij de rijbaan gebruiken? Hieronder vindt u een korte herhaling van de te volgen regels wanneer u per twee of in groep met de fiets op pad gaat.

Per twee of in kleine groepen (minder dan 15 fietsers) rijden 

Net als een individuele fietser moet u het fietspad gebruiken voor zover dat berijdbaar is. Op het fietspad mag u met z’n tweeën naast elkaar rijden. Maar u moet natuurlijk weer achter elkaar gaan rijden om andere fietsers of bromfietsers de gelegenheid te geven om u in te halen of om het voor andere tweewielers mogelijk te maken om u op een tweerichtingsfietspad te kruisen.  

Als u op de rijbaan rijdt, laat de wegcode toe dat u met z’n tweeën naast elkaar rijdt, behalve wanneer het kruisen met een tegenligger daardoor niet mogelijk is. Buiten de bebouwde kom moet u terug achter elkaar gaan rijden als er een achteropkomend voertuig nadert.

In een groep van minstens 15 fietsers rijden 

Vanaf minstens 15 deelnemers zijn fietsers niet meer verplicht om de fietspaden te gebruiken. Zij mogen steeds met z’n tweeën naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat ze gegroepeerd blijven. 

De groepen fietsers die met z’n tweeën naast elkaar rijden, mogen alleen de rechterrijstrook gebruiken. Als de rijbaan niet verdeeld is in rijstroken, mogen zij niet meer dan de breedte van één rijstrook innemen en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan.

bron: secunews.be

 

 

Korps

Beleid

Diensten

Extra

E-loket

Contact