Nieuws

30-08-2018

Veilig terug naar school in Kortrijk, Kuurne en Lendelede

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Dat betekent opnieuw veel verkeer op de weg. Duizenden kinderen, sommigen voor de eerste keer, vertrekken thuis om zich te voet, met de fiets, bromfiets of mee met de ouders in de wagen, in het drukke verkeer te mengen.

1.    Verkeersveiligheid is een absolute topprioriteit in de politiezone Vlas

Politiecollege en PZ Vlas: Ook dit jaar zetten de politie, samen met het stads- en gemeentebestuur van Kortrijk, Kuurne en Lendelede, sterk in op een veilig schoolbegin. Hiervoor zal zowel preventief als repressief opgetreden worden tegen verkeersonveilig gedrag in schoolomgevingen en plaatsen waar veel schoolgaande jeugd voorbijkomt. Want naast sensibilisering (bv. acties tegen wildparkeren) en infrastructuurwerken moeten we ook volop inzetten op handhaving. Onze kinderen moeten veilig naar school kunnen”.

 

2.      Specifieke maatregelen in Kortrijk, Kuurne en Lendelede

2.1. Snelheidscontroles ‘zone 30’ in schoolomgevingen

Vanaf maandag 3 september 2018 zullen er in de ‘zones 30’ rond schoolomgevingen snelheidscontroles worden uitgevoerd. De controles vinden steeds plaats bij het begin en einde van de schooluren. Naast de ‘zone 30’ controles blijven ook de andere, dagelijkse snelheidscontroles gericht uitgevoerd worden. Een verwittigd bestuurder is er alvast twee waard!

 

2.2. Dagelijkse schoolpuntjes

Op de gevaarlijke kruispunten en drukke verkeersknooppunten waar schoolgaande kinderen voorbijkomen of moeten oversteken, zullen bij elk begin en einde van de schooldag politiemensen ingezet worden.

De politiezone Vlas wordt hierin bijgestaan door tal van gemachtigd opzichters, die zich dagelijks engageren om de kinderen veilig de straat te helpen oversteken in de schoolomgevingen. Voor alle duidelijkheid: elke weggebruiker is verplicht de instructies van de gemachtigd opzichters te volgen.

 

2.3. Toezicht op wildparkeren in schoolomgevingen

Sommige ouders parkeren het liefst zo dicht mogelijk bij de schoolpoort om hun kinderen te laten uitstappen. Daarbij wordt vaak geparkeerd op voetpaden, fietspaden en zelfs oversteekplaatsen voor voetgangers.

Zij beseffen hierbij niet dat hun hinderlijk geparkeerde auto een gevaarlijke situatie creëert voor de andere voertuigen, fietsers en voetgangers.

Daarom zal de politie ook zichtbaar aanwezig zijn in de schoolomgeving om dergelijk parkeergedrag tegen te gaan. Deze preventieve aanwezigheid moet in de eerste plaats een ontradend effect hebben op de potentiële wildparkeerders.

Daarnaast zullen ook anonieme politiepatrouilles repressieve controles verrichten op het wildparkeren. Hardleerse overtreders zijn hierbij gewaarschuwd.

 

2.4. Aanpakken verkeersonveilig gedrag

Ook buiten de schoolomgevingen zal de politie zichtbaar aanwezig zijn om roekeloze bestuurders aan te pakken die andere weggebruikers in gevaar brengen met hun rijgedrag. Bijvoorbeeld bromfietsers die zich vaak op sommige voor hen verboden fietspaden, wandelpaden en voetpaden begeven. Ook daar zal indien nodig politietoezicht gehouden worden.

Niet alle schoolomgevingen kunnen tegelijkertijd gecontroleerd worden. Daarom zal de politiezone Vlas dagelijks aanwezig zijn in de omgeving van één of meerdere scholen.

Vanaf begin oktober 2018 staan ook de fietslichtcontroles opnieuw gepland.

 

3.    Tips en belangrijke rol voor de ouders

Naast de professionele inzet van politie, gemachtigd opzichters en schooldirecties, is er ook een belangrijke rol weggelegd voor de ouders en de schoolgaande jeugd zelf. Bij druk verkeer heeft elke weggebruiker de taak om zijn verkeersgedrag aan te passen. Als ouder kan u uw kinderen een gezond verkeersgedrag bijbrengen.

Kinderen nemen volwassenen als voorbeeld. Geef dus als ouder steeds het goede voorbeeld. Volgende nuttige tips kunnen alvast helpen: 

 

3.1.  Uw kind naar school brengen met de wagen:

  • laat uw kind aan de kant van de school op het voetpad in- en uitstappen. Parkeer liever op enige afstand van de schoolpoort en laat uw kind over het voetpad aan dezelfde kant verder stappen;
  • leer uw kind altijd de veiligheidsgordel om te doen;
  • parkeer uw wagen reglementair en hou rekening met de zone 30, snelheidscontroles zijn steeds mogelijk.


3.2. Uw kind gaat te voet of met de fiets naar school:

  • leer uw kinderen dat het belangrijk is dat ze gezien worden. Het is niet omdat zij een auto zien aankomen dat de bestuurder hen ook gezien heeft;
  • kies kleurrijke kledij zodat uw kind opvalt in het verkeer. Zeker in de winter zijn heldere jassen met reflecterende strips ideaal; beter nog is het dragen van een fluohesje;
  • weeg goed af of uw kind reeds zelfstandig naar school kan stappen of fietsen. Oefen op voorhand de route in die uw kind alleen zal volgen;
  • zorg dat de fiets van uw kind wettelijk in orde is, controleer dit geregeld.

Korps

Beleid

Diensten

Extra

E-loket

Contact