Nieuws

29-08-2018

Voedingszaak moet tijdelijk deuren sluiten

Op bevel van de burgemeester van Kortrijk heeft de politiezone Vlas gisteravond de voedingszaak/slagerij CIMS bvba in de Magdalenastraat 15A in Kortrijk gesloten.

Na vaststellingen van illegale tewerkstelling door de politie op 21 juli 2018 zijn er ernstige aanwijzingen dat de zaakvoerder zich schuldig maakte aan mensenhandel met het oog op economische uitbuiting.  Het arbeidsauditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen, is een strafonderzoek gestart en steunt de beslissing van de burgemeester om de winkel tijdelijk te sluiten.

1 maand sluiten

De burgemeester sluit de zaak voor een periode van één maand.  Deze sluiting is een preventieve maatregel, bedoeld om te voorkomen dat het misdrijf zich zou herhalen en dat daar opnieuw mensen in een precaire arbeidssituatie zouden tewerkgesteld worden.  In tussentijd loopt het gerechtelijk onderzoek. Onder het toezicht van de politie kon de zaakvoerder gisteren eerst alle bederfelijke eetwaar uit de winkel weghalen. Daarna heeft de politie de toegangsdeur verzegeld.

Dit is de derde sluiting op korte termijn. Begin mei 2018 gingen supermarkt Rahman en de Turkse bakkerij Ceto in de Zwevegemsestraat dicht. Rahman kreeg een sluiting van 4 maanden opgelegd wegens mensenhandel. Ceto is gesloten wegens brandgevaar tot de toestand opnieuw veilig is.  

Burgemeester Vincent Van Quickenborne: “Dankzij een verstrengd politiereglement kunnen de veiligheidsdiensten nu veel strenger optreden. We zijn ook van plan dat te blijven doen. Alle handelszaken moeten met gelijke middelen kunnen werken, anders is er geen eerlijke concurrentie. Degenen die over de schreef gaan, zijn nogmaals gewaarschuwd. We gaan de komende maanden streng blijven controleren."

Korps

Beleid

Diensten

Extra

E-loket

Contact