Nieuws

28-08-2018

Ga veilig naar school met deze voorbereidende tips!

Op maandag 3 september zullen zich opnieuw heel wat jonge fietsers en voetgangers, sommigen voor de eerste keer, in het verkeer mengen op weg naar school. Nog enkele dagen tijd om de verkeersveiligheid voor te bereiden dus!

Tijdens het schooljaar is het verkeer drukker en heeft elke weggebruiker de taak om zijn verkeersgedrag aan te passen. Als ouder kan je uw kinderen een gezond verkeersgedrag bijbrengen. Er is dus zowel voor de ouders als voor de schoolgaande jeugd een belangrijke rol weggelegd.

Kinderen nemen volwassenen als voorbeeld. Geef dus als ouder steeds het goede voorbeeld. Volgende nuttige tips kunnen alvast helpen: 

uw kind gaat met de fiets of te voet naar school:

  • leer uw kinderen dat het belangrijk is dat ze gezien worden. Het is niet omdat zij een auto zien aankomen dat de bestuurder uw kind ook gezien heeft.
  • kies kleurrijke kledij zodat uw kind opvalt in het verkeer. Zeker voor de winter zijn heldere jassen met reflecterende strips ideaal;
  • weeg goed af of uw kind reeds zelfstandig naar school kan stappen of fietsen. Oefen tijdens de vakantie desnoods de route in die uw kind alleen zal volgen.
  • zorg dat de fiets van uw kind wettelijk in orde is, controleer dit geregeld.


uw kind naar school brengen met de wagen:

  • laat uw kind aan de kant van de school op het voetpad in- en uitstappen. Parkeer liever op enige afstand van de schoolpoort en laat uw kind over het voetpad aan dezelfde kant verder stappen;
  • leer uw kind altijd de veiligheidsgordel om te doen;
  • parkeer uw wagen reglementair en hou rekening met de zone 30.

Korps

Beleid

Diensten

Extra

E-loket

Contact