Nieuws

27-06-2018

Join Our Force: 10 nieuwe vacatures

PZ Vlas organiseert een infoavond n.a.v. 10 nieuwe vacatures voor leden van de geïntegreerde politie

Op donderdag 5 juli 2018, om 18.00 uur, is er in het commissariaat Ter Doenaert, Baliestraat 3 in Marke, een infoavond waarbij 10 nieuwe vacatures uitgebreid voorgesteld worden.

Belangrijk: deze jobavond is enkel bedoeld voor leden van de lokale of federale politie.

Aan geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd om zich vooraf in te schrijven bij de Personeelsafdeling via LIST.PZ.VLAS.PRS@police.belgium.eu, met vermelding van de vacature(s) waarvoor zij interesse hebben.


Overzicht van de 10 vacatures - Mobiliteit 2018-03:

  • 3 plaatsen inspecteur binnen de afdeling Interventie;
  • 2 plaatsen inspecteur binnen de afdeling Interventie, team Dispatching;
  • 2 plaatsen hoofdinspecteur binnen de afdeling Interventie;
  • 1 plaats inspecteur of hoofdinspecteur binnen de afdeling Informatiebeheer;
  • 1 plaats commissaris binnen de afdeling Beleidsondersteuning;
  • 1 plaats Calog niveau B (Consulent) binnen de afdeling Logistiek, team Informatica.

PZ Vlas: “Alle betrokken afdelingshoofden zijn die avond aanwezig om de kandidaten meer tekst en uitleg te geven over de inhoud van deze vacatures. Ons korps wil de juiste man of vrouw op de juiste plaats en doet daarom deze extra inspanning. Uit vorige dergelijke informele infoavonden is gebleken dat dit een goede basis kan vormen voor latere selectiegesprekken. Wij geloven dan ook sterk in de meerwaarde ervan.” 

De publicatie van deze mobiliteitscyclus gebeurt op 27 juli 2018. De kandidaturen kunnen via de huidige politiezone of –dienst ingediend worden t.e.m. 17 augustus 2018. De selectiegesprekken gebeuren in de eerste week van september 2018.

Korps

Beleid

Diensten

Extra

E-loket

Contact