Nieuws

20-04-2018

Opgelet voor diefstal met list door nepcontroleurs en nepagenten

De politiezone Vlas waarschuwt n.a.v. 2 nieuwe pogingen van diefstal met list, waarbij criminelen zich voordeden als nepcontroleurs en nepagenten en zo 2 slachtoffers probeerden te bestelen in hun huis.

Feit 1

De feiten gebeurden op donderdag 19 april 2018. Toen kreeg een bejaarde bewoner in de Patermotestraat in Kortrijk een nepcontroleur van de watermaatschappij aan zijn voordeur die de stand van het water kwam opmeten. De nepcontroleur mocht het huis binnen en liet daarbij de deur op een kier. Meteen daarna kwamen 2 nepagenten binnen die zogezegd de nepcontroleur kwamen arresteren. Om hun bewering te staven toonden ze daarbij ook enkele gestolen spullen van de bejaarde bewoner.

Op die manier werd de bejaarde bewoner helemaal afgeleid en kon een vierde kompaan het huis helemaal doorzoeken naar waardevolle zaken.

Niettegenstaande deze vierde verdachte de volledige bovenverdieping doorzocht, bleek er op het eerste zicht niets gestolen te zijn.

Zowel de nepcontroleur als de nepagenten spraken Frans. De 2 nepagenten waren gekleed in een soort uniform en ze toonden vanop afstand een valse legitimatiekaart van de politie.


Feit 2

Diezelfde dag was er in de Sint-Denijsestraat in Kortrijk een soortgelijk feit, waarbij een man zich valselijk voordeed als een controleur van Electrabel. De bewoners kregen meteen argwaan, waardoor de nepcontroleur vertrok.

Hou rekening met deze belangrijke tips ter identificatie van echte politiemensen en controleurs van nutsmaatschappijen:

  • Zowel de politiemensen van de PZ Vlas als controleurs van de nutsmaatschappijen spreken u steeds aan in het Nederlands;
  • eventuele gestolen voorwerpen worden u nooit ter plaatse voorgelegd ter identificatie; 
  • de politie vraagt nooit waar u uw waardevolle goederen bewaart en vraagt nooit om samen te controleren of deze er nog liggen;
  • let naast het specifieke uniform en de legitimatiekaart ook op het politielogo en het politievoertuig in de omgeving. Een politieman- of vrouw kan steeds zijn of haar legitimatiekaart voorleggen;
  • ook de controleurs van de nutmaatschappijen moeten zicht steeds kunnen legitimeren;
  • als je niemand verwacht en er wordt gebeld, doe niet zomaar de voordeur open maar vraag eerst wie het is en wat de reden van zijn komst is. Vertrouw je de zaak niet, hou dan de voordeur gesloten;
  • contacteer bij verdachte omstandigheden steeds de politie via het nummer 101, je belt beter een keer te veel dan te weinig.

Korps

Beleid

Diensten

Extra

E-loket

Contact