Nieuws

06-12-2017

Politiezone Vlas en inspectiediensten voeren gezamenlijke controles in het verkeer uit

Op maandag 4 december voerden de Politiezone Vlas, de Vlaamse Belastingsdienst, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van Zelfstandigen en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een gezamenlijke controleactie in het verkeer uit. De leiding van de controleactie was in handen van de PZ Vlas verkeerspolitie.

De controlepost stond opgesteld in de Brugsesteenweg in Kuurne. Daarbij werden volgende belangrijkste vaststellingen gedaan:

  • 7 bestuurders werden op aangeven van de ANPR-camera gestopt omdat ze hun verplichte verkeersbelasting niet betaald hadden. Zij moesten zowel hun achterstallige verkeerstaks als een boete ter plaatse betalen, waarbij in totaal € 12,571 geïnd werd;
  • bij 11 personen werden inbreuken op het zelfstandigenstatuut vastgesteld, tegen hen werd een verder onderzoek opgestart;
  • bij 40 personen werd een inbreuk vastgesteld op de (deeltijdse) arbeidsreglementering;
  • 3 bestuurders droegen hun gordel niet;
  • 2 bestuurders konden geen geldig inschrijvings- of rijbewijs voorleggen;
  • 2 voertuigen waren niet meer geldig gekeurd;
  • 3 bestuurders waren niet in orde met het naleven van de richtlijnen inzake het uitzonderlijk vervoer.


De actie verliep vlot en zonder incidenten. In de nabije toekomst worden opnieuw dergelijke gezamenlijke controles uitgevoerd.

Korps

Beleid

Diensten

Extra

E-loket

Contact