Nieuws

05-01-2018

Persbericht gemeente Kuurne: criminaliteit sterk gedaald

In 2017 daalde de criminaliteit in Kuurne met 11,1 % ten aanzien van 2016. Er werden vorig jaar 579 feiten gepleegd ten aanzien van 651 in 2016. Opvallend in de cijfers van 2017 is de sterke daling van inbraken, de fietsdiefstallen, zakkenrollerij en diefstallen uit wagens. Wel opvallend is de sterke stijging van bromfietsdiefstallen en inbreuken tegen openbare orde.

FOTO: het BIN tijdens de anti-inbraakactie in de zomer van 2017

Burgemeester Francis Benoit looft de werking van de politiezone Vlas: “De vernieuwde werking van de politiezone in samenwerking met onze politiepost Kuurne werpt zijn vruchten af. Schitterend werk wordt niet alleen geleverd door de politie. De preventieve werking in samenwerking met buurtinformatienetwerk BIN is merkbaar.” 

Nog bijkomende investeringen gepland!

“Eind 2017 investeerden we bovendien in 6 ANPR-camera’s en in 2018 komt hier nog eens 60000 euro investeringen bij. Naast bijkomende ANPR-camera’s voor bedrijvenpark Kortrijk – Noord, gaan we ook op openbare plaatsen (2 in onderzoek – waaronder Marktplein en sportpark) camera’s plaatsen. Daarenboven werken we samen met IMOG om met mobiele camera’s sluikstorten tegen te gaan. Investeren in technologie en efficiënter blauw op straat is de toekomst,” besluit de burgemeester. 

 

DE CIJFERS 

Opvallende daling inbraken –56%!

Het aantal inbraken in Kuurne is in 2017spectaculair gedaald. Van 64 feiten in 2016 naar 28 feiten in 2017. Een daling met meer dan de helft. 

Vooral inbraken in woningen is sterk gedaald. Met 70 % - 9 in 2017 tav 29 in 2016.

Ook de inbraken in appartementen dalen van 7 naar 5 (-28 %). De inbraken in openbare gebouwen is tot het minimum herleid van 1 tav 9 in 2016; Ook de inbraken in bedrijven zakte met 35 % van 20 naar 13. 


Opvallende daling diefstallen uit voertuigen!

De hoge stijging van het aantal autodiefstallen in Kuurne was 1 van de

belangrijkste aandachtspunten begin 2016. Dit resulteerde in een daling tot 84 % eind 2016. Status quo in 2017 – slechts 3 autodiefstallen in 2017. 

Maar heel opvallend is de daling van diefstallen uit voertuigen. Een daling van 29 feiten in 2016 naar 17 in 2017 of – 41,4 %. 


Fietsdiefstallen gedaald 11%
 

Een aandachtspunt sinds 2016 zijn de preventieve acties inzake fietsen. Denk maar aan een grote fietslabelactie gehouden op de wekelijkse markt, bij jeugdverenigingen en op scholen en de bib, hierbij werden bijna 800 fietsen gelabeld. De aanpak loont – het aantal diefstallen daalt van 53 naar 47 in 2017 (11,3 %). Aandachtspunt is wel de bromfietsen . Hier merken we een verdubbeling van het aantal diefstallen. 3 in 2016 en 6 in 2017. 


Dalingen– diefstallen algemeen

De winkeldiefstallen dalen van 20 feiten naar 16. (-20 %) Het aantal diefstallen met wapens is ook  herleid van 4 tot 0. Zakkenrollerij daalt bovendien van 18 naar 7 ! 


Aandachtspunt: inbreuken op openbare orde en familiale tussenkomsten

De Kuurnenaar pleegt wel meer inbreuken tegen de openbare orde. Van, 23 naar 31 of een stijging van 38 %. Hierbij is agressie tegen de openbare orde opvallend. Ook dronkenschap op openbaar domein. Er wordt ook meer en meer beroep gedaan op politie om tussen te komen in burenruzies en familiale problemen

Korps

Beleid

Diensten

Extra

E-loket

Contact