Nieuws

11-10-2018

429 vrachtwagen- bestuurders betrapt op sluipverkeer op 1 maand tijd

3 digitale vrachtwagensluizen met cameradetectie tegen sluipverkeer in Kortrijk, Kuurne en Lendelede doen hun werk

Voor de aanpak van het sluipverkeer door vrachtwagens in de woonkernen van Kortrijk, Kuurne en Lendelede, investeerden de drie burgemeesters en de schepenen van Verkeer & Mobiliteit, samen met de Politiezone Vlas in drie digitale en verplaatsbare vrachtwagensluizen.

Dit proefproject startte op maandag 10 september en duurde t.e.m. dinsdag 9 oktober 2018. Ondertussen zijn de eindresultaten gekend.

 

De 3 locaties met vrachtwagensluis

 aantal

 overtredingen

Driekerkenstraat en Overzetweg -  Bissegem/Kortrijk

 209

Sint-Katriensesteenweg – Kuurne

 197

Hulstemolentraat – Lendelede

 23

TOTAAL AANTAL OVERTREDERS IN DE POLITIEZONE

 429


Alle overtreders kregen een boete van 58 euro in de bus (= onmiddellijke inning door de politie).

Nu het proefproject afgelopen is, volgt een grondige evaluatie van de resultaten en bekijkt het politiecollege de mogelijkheden om het project te verlengen en de vrachtwagensluizen op andere locaties in Kortrijk, Kuurne en Lendelede in te zetten.

Korps

Beleid

Diensten

Extra

E-loket

Contact