Nieuws

05-06-2018

PZ Vlas delegatie eert overleden collega's in Luik

Vandaag, dinsdag 5 juni 2018, om 09.00 uur, vond de begrafenisplechtigheid plaats van mevrouw Lucile GARCIA en mevrouw Soraya BELKACEMI, de twee collega's die omkwamen tijdens de schietpartij in Luik.

Foto: @evyameye

Twee collega's van de PZ Vlas zijn deze morgen vroeg, samen met telkens 2 collega's van de PZ Gavers, Riho en Mira naar Luik vertrokken om de politiezone en Kortrijk, Kuurne en Lendelede te vertegenwoordigen.

Het doet deugd te zien hoeveel solidariteit, steun en bereidwilligheid er is in ons korps, ook en vooral in moeilijke momenten, zowel voor de minuut stilte vorige week als voor de delegatie om onze zone te gaan vertegenwoordigen aan de andere kant van het land.

Korps

Beleid

Diensten

Extra

E-loket

Contact