Nieuws

03-03-2018

Politie- en inspectiediensten controleren 20 handelszaken

De politiezone Vlas controleerde op donderdag 1 maart 2018 in totaal 20 handelszaken in Kortrijk en Kuurne: 4 outlet kledijwinkels, 1 gadgetwinkel, 1 bakkerij, 2 barbershops, 1 kapsalon, 2 dagwinkels, 3 nachtwinkels, 2 pizzeria’s en 4 restaurants.

Het ging om een multidisciplinaire controle, opgezet door de PZ Vlas en uitgevoerd in samenwerking met de inspectiediensten van het Voedselagentschap, het Algemeen Toezicht en Handhaving, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van Zelfstandigen, de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening, de FOD Volksgezondheid en de Wooninspectie. 

De coördinatie en leiding van de operatie waren in handen van de lokale recherche.

In totaal namen 12 politiemensen en 14 controleurs van de inspectiediensten aan de actie deel.   

Belangrijkste vaststellingen en maatregelen: 

Rekening houdend met lopende en nog op te starten onderzoeken, en om de commerciële activiteiten van de handelszaken die in orde waren niet te schaden, worden enkel algemene resultaten meegegeven:

 • 1 persoon werd gearresteerd wegens drugsbezit;
 • inbeslagname van 150 namaak iPod onderdelen;
 • inbeslagname van broeken en handtassen voor onderzoek op namaak; 
 • inbeslagname van niet conforme pakjes sigaretten en tabak;
 • gebruiksdatum van voedingsproducten die overschreden werd of zonder gebruiksdatum;
 • 3 personen waren illegale arbeid aan het verrichten;
 • 4 personen waren aan de slag buiten hun aangegeven werkuren (inbreuk deeltijds arbeid);
 • 5 vaststellingen van slechte hygiënische omstandigheden;
 • 1 restaurant werd gesloten wegens slechte hygiëne;
 • 2 onderzoeken naar schijnzelfstandigheid werden opgestart;
 • in 4 handelszaken werden de bovenverdiepingen ongeschikt verklaard voor bewoning wegens te onveilig. De eigenaar moet zo snel mogelijk herstellingswerken uitvoeren.

Daarnaast werden er nog feiten van fiscale fraude vastgesteld: geen prijslijst, het dagontvangstenboek niet of onvolledig ingevuld, geen verantwoordingsstukken, geen BTW ontvangstbewijzen, geen kasregister … 

PZ Vlas: “De politie- en inspectiediensten willen met deze gezamenlijke controleactie een duidelijk signaal geven naar de illegale economie en malafide handelaars in Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Dergelijke acties zullen in de toekomst zeker opnieuw uitgevoerd worden.”
 

Korps

Beleid

Diensten

Extra

E-loket

Contact