Nieuws

23-02-2018

PZ Vlas organiseert infoavond n.a.v. 13 nieuwe vacatures voor leden van de geïntegreerde politie

Op donderdag 1 maart 2018, om 18.00 uur, is er in het commissariaat Ter Doenaert, Baliestraat 3 in Marke, een infoavond waarbij uitgebreid ingegaan wordt op de inhoud van 13 vacatures in de politiezone Vlas.

Belangrijk: deze jobavond is enkel bedoeld voor leden van de lokale of federale politie.

Aan geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd om zich vooraf in te schrijven bij de Personeelsafdeling via PRS@pzvlas.be, met vermelding van de vacature(s) waarvoor zij interesse hebben.

Overzicht van de vacatures - Mobiliteit 2018-01:

  • 3 plaatsen inspecteur binnen de afdeling Interventie;

  • 1 plaats hoofdinspecteur binnen de afdeling Interventie;

  • 2 plaatsen inspecteur binnen de afdeling Wijkwerking, team Aangiften en Kantschriften;

  • 2 plaatsen hoofdinspecteur of inspecteur binnen de afdeling Sociale Politie;

  • 1 plaats hoofdinspecteur binnen de afdeling Mobiliteit, team Motorrijders;

  • 1 plaats commissaris binnen de afdeling Wijkwerking;
  • 1 plaats commissaris binnen de afdeling Beleid Bestuurlijke politie, team Evenementen;

  • 1 plaats commissaris of hoofdinspecteur binnen de afdeling Logistiek, team Informatica;
  • 1 plaats commissaris of hoofdinspecteur binnen de afdeling Personeel, team Geweldbeheersing.


Politiezone Vlas: “Al onze afdelingshoofden zijn die avond aanwezig om de kandidaten meer tekst en uitleg te geven over de inhoud van deze vacatures. Onze politiezone wil de juiste man of vrouw op de juiste plaats en doet daarom deze extra inspanning. Zo’n informele avond kan meteen een goede basis vormen voor latere selectiegesprekken. Wij geloven dan ook sterk in de meerwaarde ervan.”

De kandidaturen kunnen via de huidige politiezone of –dienst ingediend worden t.e.m. 16 maart 2018.

Korps

Beleid

Diensten

Extra

E-loket

Contact