Nieuws

13-11-2017

Is jouw fietsverlichting wel in orde?

Nu we in de donkere maanden zitten, moet er ook extra aandacht zijn voor de zichtbaarheid van fietsers. Jonge fietsers zijn er zich vaak niet van bewust dat ze, zonder verlichting, en dan meestal ook nog donker gekleed, niet zichtbaar zijn voor de andere weggebruikers en dus zichzelf in gevaar brengen.

Voor alle duidelijkheid even de wetgeving in het kort

De wetgeving stelt dat alle fietsers vooraan een wit of geel licht moeten hebben in alle omstandigheden waarin je minder dan 200 meter kan zien. Achteraan moet een rood licht voorzien worden. Dit wil zeggen dat je niet alleen in het donker , maar ook bij slechte weersomstandigheden (bv. bij hevige regen, mist of sneeuw), je fietsverlichting in werking moet stellen.

Daarnaast moet iedere fiets, waarmee gereden wordt in omstandigheden waarin de zichtbaarheid minder is dan 200 meter, voorzien te zijn van een goed zichtbare witte reflector vooraan en een goed zichtbare rode reflector achteraan. De pedalen van de fiets moeten aan weerszijden voorzien zijn van gele of oranje reflectoren en moeten er twee gele of oranje dubbelzijdige reflectoren per wiel zijn aangebracht en/of een reflecterende witte strook aan weerszijden van elke band.

Andere fietstypes

Mountainbikes, racefietsen en fietsen met een wieldiameter van minder dan 50 cm moeten niet voorzien zijn van de pedaal- en wiel- of bandreflectoren en de witte en rode reflector wanneer er niet mee gereden wordt in omstandigheden waarin de zichtbaarheid minder dan 200 meter bedraagt.

Racefietsen en mountainbikes die uitgerust zijn met één of meer spatborden en/of een bagagedrager, moetenn wel steeds voorzien te zijn van een witte reflector vooraan en een rode reflector achteraan.

Meer zichtbaarheid bovenop de fietsverlichting

Het dragen van een fluohesje is niet verplicht maar komt uiteraard de zichtbaardheid ten goede. Ook andere materialen die voorzien zijn van reflecterende strips of extra lichtjes kunnen er voor zorgen dat je goed zichtbaar bent op de fiets en verkleinen de kans dat je door de andere weggebruikers over het hoofd wordt gezien.

Extra controles door de politie

De politiezone Vlas zal vanaf midden november controles doen op wegen waar veel fietsers passeren op weg naar school of het werk. Fietsers, jonger dan 16 jaar, die niet de vereiste verlichting hebben, zullen op woensdagnamiddag een verkeersles moeten volgen. Bij fietsers ouder dan 16 jaar en jonger dan 18 jaar, wordt een PV opgesteld en neemt het parket een beslissing. Fietsers vanaf 18 jaar krijgen een boete van 58 euro. Een verwittigd fietser is er alvast twee waard.

En de rest van de fiets?

Naast de verlichting, moet iedere fiets ook voorzien zijn van twee goed werkende remmen en een goed functionerende bel (hoorbaar tot op 20 meter). Een uitzondering hierop zijn de kinderfietsen, BMX en andere fietsen met een wieldiameter van ten hoogste 50 cm, die van één doeltreffende rem moet voorzien zijn.

Korps

Beleid

Diensten

Extra

E-loket

Contact