Nieuws

08-11-2017

PZ Vlas en inspectiediensten voeren gezamenlijke controles in het verkeer uit

Op dinsdag 7 november voerden de Politiezone Vlas, de Vlaamse Belastingsdienst, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van Zelfstandigen en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een gezamenlijke controleactie in het verkeer uit. De leiding van de controleactie was in handen van de PZ Vlas verkeerspolitie.

In de voormiddag stond de controlepost opgesteld op de Rijksweg in Lendelede, in de namiddag in de Doornikserijksweg in Kortrijk.


62 voertuigen uit het verkeer gehaald

Alle voertuigen en hun inzittenden werden grondig gecontroleerd. Dit leidde tot deze belangrijkste vaststellingen.

  • 62 bestuurders legden een alcoholtest af, niemand had te veel gedronken;
  • 8 bestuurders waren niet handenvrij aan het bellen;
  • 5 bestuurders droegen hun gordel niet;
  • 9 bestuurders werden op aangeven van de ANPR-camera gestopt omdat ze hun verplichte verkeersbelasting niet betaald hadden. Zij moesten zowel hun achterstallige verkeerstaks als een boete ter plaatse betalen, waarbij in totaal € 6.040,05 geïnd werd.
  • bij 15 personen werden inbreuken op het zelfstandigenstatuut vastgesteld, tegen hen werd een verder onderzoek opgestart;
  • bij 2 personen werd een inbreuk vastgesteld op de deeltijdse arbeid;
  • 2 bestuurders konden geen geldig verzekerings- of rijbewijs voorleggen;
  • 1 bestuurder werd betrapt op niet reglementair en gevaarlijk inhalen;
  • 2 voertuig waren niet meer geldig gekeurd.


De actie verliep vlot en zonder incidenten. In de nabije toekomst worden opnieuw dergelijke gezamenlijke controles uitgevoerd.

Korps

Beleid

Diensten

Extra

E-loket

Contact