Nieuws

21-11-2017

Zie je iets verdacht? Meld het ons via 101.

In Kortrijk, Kuurne en Lendelede zijn steeds meer mensen er zich van bewust dat sociale controle helpt in de strijd tegen inbraken en tegen criminaliteit in het algemeen.

Nu we in de donkere maanden zitten is sociale controle extra belangrijk en moeten verdachte personen, gedragingen en voertuigen (+ nummerplaat) zo vlug mogelijk gemeld worden bij de politie. Hoe vlugger de melding, hoe meer kans op een heterdaad betrapping van de dader(s).

Zie je iets verdacht, vertrouw je een bepaalde zaak niet, aarzel niet en bel de politie, ook al heb je (nog) geen concrete aanwijzingen dat het om een misdrijf gaat.

Door de info die je de politie geeft, kan meteen beslist worden om ter plaatse te komen en zo een eventueel misdrijf te stoppen of te voorkomen.

Door de alertheid van buurtbewoners werden in de politiezone Vlas al enkele inbrekers op heterdaad betrapt en bij de kraag gevat. 

Herken verdacht gedrag

Een inbreker herken je niet aan zijn uiterlijk of voorkomen, maar wel aan zijn gedrag. Een paar voorbeelden:

 • een onbekend persoon:
  • gluurt in een huis naar binnen;
  • belt aan en voelt aan deuren, ramen of de garagepoort;
  • loopt rond een huis;
  • klimt over een afsluiting;
  • duikt weg, draait zich weg als er andere mensen in de buurt komen;
 • een onbekend voertuig met een onbekende inzittende(n) staat al enige tijd stil in je straat;
 • een deur-aan deurverkoper stelt vreemde vragen;
 • er staat een bestelwagen of verhuiswagen bij de buren die op vakantie of langdurig afwezig zijn.

Het is eigenlijk simpel: als de situatie ongewoon is en je vertrouwt het niet, bel dan altijd onmiddellijk 101. Volg dus je buikgevoel en je gezond verstand.

Melding

Geef tijdens de melding aan de politie via 101 zo veel mogelijk nuttige info mee:

 • de juiste straat, plaats en feiten: aantal personen, vluchtrichting, enz.
 • persoonbeschrijving van verdachten: bv. geslacht, lichaamsbouw, kledij, kapsel, schoenen, taal ...
 • beschrijving van het voertuig: bv. merk, type, kleur, nummerplaat (belangrijk) ...

Op die manier kan de politie vlug en gericht actie ondernemen. Aarzel dus niet en bel steeds bij het zien van verdachte personen, gedragingen of voertuigen. Je belt beter een keer te veel dan te weinig.

Niet dringende meldingen kunnen steeds via meldpunt@pzvlas.be.

Korps

Beleid

Diensten

Extra

E-loket

Contact