Nieuws

08-09-2017

Mededeling

Er is een definitieve regeling voor hoofdcommissaris Rino Defoor, korpschef van de politiezone VLAS.

Vanaf 1 oktober 2017 wordt hij gedetacheerd naar de Federale Politie, die hem bijgevolg volledig opneemt in hun loonlijst. Hij wordt beleidsadviseur van de Directeur-generaal van de Bestuurlijke Politie, alwaar hij tevens opdrachten voor de Commissaris-generaal verder uitvoert.

Het akkoord voor deze detachering werd geformaliseerd tijdens het Politiecollege van vrijdag 8 september 2017. Het politiecollege stemt ook in met de neerlegging van het mandaat van korpschef. Alles wordt nu voorgelegd aan de Politieraad van 25 september 2017. In afspraak met gouverneur Carl Decaluwé is diens bemiddelingsopdracht afgesloten.


Burgemeester Vincent VAN QUICKENBORNE – voorzitter van het politiecollege
Burgemeester Francis BENOIT
Burgemeester Carine DEWAELE
Hoofdinspecteur Peter DE WAELE – woordvoerder van de federale politie

Korps

Beleid

Diensten

Extra

E-loket

Contact